Landschap & Erfgoed Zuid-Holland - Samen voor een mooie provincie
Telefoon
015 215 4350
Bezoekadres
Oude Delft 116, 2611 CG Delft
Home Nieuws Projecten Wie zijn wij Vrijwilligers Contact
Wie zijn wij 

Zuid-Holland heeft veel te  bieden qua erfgoed, natuur en landschap: oer-Hollandse molens, landgoederen, historische stads- en dorpsgezichten, oude vaarwegen en  polderlandschappen met boerderijlinten. De provincie Zuid-Holland  kenmerkt zich ook door een bijzonder hoge en nog steeds groeiende  bevolkingsdichtheid. Daarnaast is het een van de meest  geïndustrialiseerde gebieden ter wereld. De uitdaging voor de toekomst  is om het woon-, leef- en werkklimaat aantrekkelijk te houden voor  inwoners, werkers, recreanten en toeristen. Erfgoedhuis Zuid-Holland en  het Zuid-Hollands Landschap hebben elkaar gevonden in een  gemeenschappelijke ambitie: samen gaan voor beter behoud en meer  beleving van natuur, erfgoed en landschap in de provincie Zuid-Holland.  Vanuit een gezamenlijk onderkomen in het historische Delft, werken wij  aan deze ambitie onder de naam Landschap & Erfgoed Zuid-Holland.
 
Wij helpen erfgoed in Zuid-Holland behouden, benutten en beleven
Zuid-Holland is  erfgoedrijk. De monumenten (ook de mobiele), gebouwen, landschappen,  collecties en geschiedenis vertellen het verhaal van Zuid-Holland en de  regio's. Erfgoedhuis ZH behoudt dat verhaal, zet het in, en geeft het  door, ook aan de jongste generatie. Ons doel is om door het bundelen van  kennis en krachten op provinciale schaal het rijk gevarieerde erfgoed  van Zuid-Holland mooi te houden en voor zoveel mogelijk bewoners  attractief en toegankelijk te maken, nu en in de toekomst. Het  Erfgoedhuis ZH werkt daarbij als uitvoerder van provinciaal  cultuurbeleid en als ondersteuner van het (historische) erfgoedveld: wij  faciliteren onze achterban en het publiek op vele wijzen.
 
Wij beschermen zodat u kunt genieten!
Stichting Het  Zuid-Hollands Landschap beschermt de natuur in een drukke provincie. Dat  doen we door natuur en (cultuur) landschappen te verwerven, te beheren  en te ontwikkelen. We doen dit samen met onze beschermers, vrijwilligers  en bedrijfsvrienden. Zo kunnen inwoners van Zuid-Holland blijven  genieten van prachtige natuurgebieden, waarin van alles te ontdekken en  te beleven is.
» Website Zuid-Hollands Landschap
 
Stichting Landschap & Erfgoed Zuid-Holland heeft een fiscaal nummer: 8546.54.811

Bestuur van LEZH bestaat uit de heren mr. drs. A. Ponsteen en ir. M. Houtzagers, vanaf 1 september 2015 uit de heer ir. M. Houtzagers en mevrouw drs. J. Tegelaers. Het bestuur is onbezoldigd

De Raad van Toezicht van LEZH is statutair onbezoldigd en bestaat uit mevrouw drs. M. de Jong, de heer B. Baan, de heer G. Labouchère en de heer drs. M. Schenk.

 

© 2013
Landschap & Erfgoed
Zuid-Holland
Bezoekadres
Oude Delft 116
2611 CG Delft
Telefoon 015 215 4350
Volg ons op Twitter
Realisatie 1Site1