Landschap & Erfgoed Zuid-Holland - Samen voor een mooie provincie
Telefoon
015 215 4350
Bezoekadres
Oude Delft 116, 2611 CG Delft
Home Nieuws Projecten Wie zijn wij Vrijwilligers Contact
Cursusaanbod van De Groene Motor
 
Hieronder treft u een overzicht van de cursussen die tot nu toe zijn georganiseerd door De Groene Motor.
Wilt u weten wanneer er weer cursussen georganiseerd worden? Neem dan een abonnement op de digitale nieuwsbrief van De Groene Motor, hierin wordt het cursusaanbod aangekondigd.
Bezoek voor het actuele aanbod de website www.zelfdoeninerfgoedengroen.nl (klik op: cursus groen)

Veilig werken
 
Veilig werken met de motorkettingzaag
Tijdens de cursus wordt aandacht besteed aan onderhoud van de zaag, de juiste zaagtechniek en het vellen van bomen. Om zoveel mogelijk groepen de kans te geven hun zagers goed op te leiden, hanteren wij een maximum van 2 deelnemers per groep. De cursussen worden verzorgd in samenwerking met Edudelta Opleidingen.
Voor wie:
Deze cursus is specifiek bedoeld vrijwilligers die actief zijn in landschap & groen erfgoed.

Veilig werken met de bosmaaier
Tijdens de cursus wordt aandacht besteed aan het onderhoud, de juiste techniek en veiligheid van omstanders. Om  zoveel mogelijk groepen de kans te geven hun vrijwilligers goed op te  leiden hanteren wij een maximum van 2 deelnemers per groep. De cursussen worden verzorgd in samenwerking met Edudelta Opleidingen.
Voor wie:
 Deze cursus is specifiek bedoeld vrijwilligers die actief zijn in landschap & groen erfgoed.

Veilig werken met de eenassige motormaaier
De eenassige motormaaier is een maaimachine die vooral gebruikt wordt op natte terreinen en/of grote kwetsbare oppervlakten. Tijdens de training worden de deelnemers geinstrueerd in het dagelijks onderhoud en in het veilig en ergonomisch verantwoord werken met deze machine.

Eerste hulp bij landschapsbeheer
Een ongeval zit in een klein hoekje. Een snijwond, een vallende tak, tekenbeet of wespensteek, zaagsel in het oog of ernstiger letsel. Weet u wat u dan moet doen? Tijdens de cursus Eerste hulp bij landschapsbeheer komen dit soort zaken aan de orde. U leert op praktische wijze hoe u moet handelen.
Voor wie:
De cursus is speciaal voor vrijwilligers die in landschap of groen erfgoed actief zijn. 

Maaien en snoeien

Maaien met de zeis
Dit ambachtelijk handwerk was vroeger gemeengoed, maar steeds minder mensen beheersen de techniek en weten hoe ze het materiaal goed kunnen onderhouden.
Tijdens de cursusdag worden deze technieken van gebruik en onderhoud aangeleerd en in praktijk gebracht. De zeiscursus is bedoeld voor mensen die geen of weinig ervaring hebben met het werken met de zeis, maar dit gereedschap binnen een werkgroep voor landschapsonderhoud wel willen gaan gebruiken. In de zeiscursus worden zowel theorie als praktijk behandeld. Aan de orde komen het in elkaar zetten en afstellen van de zeis, veilig werken met de zeis, haren en wetten en oefening in het maaien met de zeis. De cursus wordt verzorgd in samenwerking met Zeisles.nl

Snoeien van fruitbomen
Tijdens deze eendaagse workshop worden de basisbeginselen van het snoeien van fruitbomen bijgebracht en in de praktijk geoefend. De cursus is gericht op vrijwilligers van groepen die fruitbomen en boomgaarden in beheer hebben.
De dag start met een kort theoretisch gedeelte. Daarna kunnen de deelnemers zelf in groepjes aan de slag gaan om de theorie in de praktijk te brengen en ervaring op te doen. Het gaat daarbij om het beoordelen van een boom op snoeimogelijkheden en het uitvoeren van de snoei.

Organisatie van vrijwilligerswerk

Training vrijwillige groepscoordinatoren
Bij deze training wordt ingaan op groepsprocessen waar je als  coördinator/trekker van een groep vaak mee te maken hebt: Hoe zorg je  ervoor dat een groep lekker draait en laat je ieder tot zijn recht  komen. Hoe stuur je, zonder dat je medevrijwilligers zich in hun vrijheid als vrijwilliger aangetast voelen, hoe ga je om met afwijkend optreden, etc.

Onderwerpen en trainingsdoelen:
Kennis hebben van de positie in de organisatie en van de gevraagde praktische inhoud van het werk - grenzen bewaken – coachen - gespreksvaardigheden – talenten herkennen en erkennen – het maken van  een eigen ontwikkelingsplan – omgaan met de beroepskracht –  gespreksvaardigheden – vaardigheden in het werken met (andere)  vrijwilligers – feedback geven – groepsdynamica – teamsmeden –  onderlinge samenwerking en afstemming tussen groepscoördinatoren.
De mate waarin de onderwerpen aan bod komen en wat er verder nog  meegenomen wordt in de training is vooral afhankelijk van de eigen inbreng van de deelnemers.
De trainingen worden verzorgd door Boogaard Training Design
.

Groen Erfgoed

Beheer van historische begraafplaatsen
Om een begraafplaats te kunnen beheren volstaat het niet om vier zaterdagen in het jaar met een groep enthousiastelingen aan de slag te gaan. Er dient eerst een visie bepaald te worden, al dan niet  samen met de eigenaar. Daarna kan een beheerplan opgesteld worden. In het beheerplan komt te staan hoe de visie uitgewerkt wordt en op welke wijze het beheer gedaan gaat worden.
Tijdens deze cursus wordt een aantal bestaande (eigen) beheerplannen tegen het licht gehouden en zal ingegaan worden op hoe je een beheerplan opstelt. Wat voor onderzoek er voor nodig is en wat er nou eigenlijk in moet komen te staan. Begraafplaatsen zijn heel verschillend en dat dient ook tot uiting te komen in het beheerplan. Het herkennen en beheren van typische eigenschappen (groene, grijze, rode en ook blauwe elementen) van zo’n begraafplaats is de grootste opgave.

Basis landschap en cultuurhistorie
Het landschap om ons heen is het product van eeuwenlang inrichten door de mens. Elke periode heeft specifieke sporen en structuren nagelaten. En de natuur reageert op elke ingreep. Wanneer functies wegvallen, zet het verval in. Periodiek onderhoud is nodig, zodat ook voor komende generaties de geschiedenis in het landschap leesbaar en beleefbaar blijft.
Tijdens de cursus leren de deelnemers vanuit verschillende invalshoeken naar landschapselementen te kijken, de historische waarde ervan te schatten, welk onderhoud bijdraagt aan behoud en het verhaal van het landschap verder te vertellen.

Groen in de stad

Hoe start ik een buurtmoestuin?
Tijdens deze cursus leer je alles over het opstarten van een buurtproject met eetbare planten. Aan de hand van praktische voorbeelden wordt je meegenomen door het eetbare landschap van stadslandbouw en krijg je handvaten om je eigen keuzes te maken. Onderwerpen die zeker behandeld zullen worden zijn: hoe kom je aan een plek, het werven van vrijwilligers, regelgeving, vervuiling, materialen, partners vinden en moestuinieren. Elke plek en situatie is uniek. Met deze cursus wordt je op weg geholpen naar een succesvol initaitief.
De cursus wordt gegeven in samenwerking met Jan van der Schans en Max de Corte/Moestuinman.

 
 
 
© 2013
Landschap & Erfgoed
Zuid-Holland
Bezoekadres
Oude Delft 116
2611 CG Delft
Telefoon 015 215 4350
Volg ons op Twitter
Realisatie 1Site1